Těšany

Samostatný odborný referent územního plánování - Židlochovice

Datum:

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽIDLOCHOVICE

Masarykova 100, 677 01 Židlochovice

 

VYHLAŠUJE

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení místa na MěÚ v Židlochovicích:

Samostatný odborný referent územního plánování 

 

Pracoviště: Městský úřad Židlochovice - odbor územního plánování a stavební úřad

Úvazek: plný – smlouva na dobu neurčitou

Požadavky: požadované vzdělání v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb.

 • autorizovaný architekt pro obor územního plánování nebo
 • VŠ vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územního plánování a nejméně 

  18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě,

  nebo  

 • VŠ vzdělání příbuzného oboru, uznané pro autorizaci v oboru územní

  plánování, nebo

 • VŠ vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe
 • ZOZ a praxe na stavebním úřadě výhodou
 • praxe a výkon správních činností ve veřejné správě vítán
 • splnění požadavků dle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb.(bezúhonnost)
 • aktivní a samostatný přístup k práci, týmová spolupráce
 • schopnost jednání s lidmi i v konfliktních situacích
 • uživatelská znalost práce na PC
 • řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
 • nástup dle dohody

Nabízíme platové zařazení dle nařízení vlády č.564/2006 Sb. v platném znění.

 

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 31.8. 2016 :

 

- písemně na adresu: MěÚ Židlochovice, Masarykova 100, personální odd., 677 01 Židlochovice – obálku označte heslem „Výběrové  řízení - referent OÚPSÚ“

- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis

- k přihlášce připojte strukturovaný životopis, originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- datum možného nástupu

 

Bližší informace k uvedené pracovní pozici podá Ing. Suchánek, tel. 547428770 nebo 604290316. 

 

V Židlochovicích dne 02.08.2016                       Mgr.Ivana Kejřová

                                                                   tajemník MěÚ Židlochovice

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti