Těšany

Pečovatelská služba - Židlochovice

Datum:

STAROSTA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE

Masarykova 100, 677 01 Židlochovice

 

VYHLAŠUJE

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení místa v organizační složce města Židlochovice – Pečovatelská služba

 

pracovník v sociálních službách

 

Pracoviště:      Organizační složka města Židlochovice – Pečovatelská služba

Pracovní úvazek :  plný

Kvalifikační předpoklady:

  • SŠ vzdělání zdravotního směru nebo SOU vzdělání s akreditovaným kurzem pro

   pracovníky v sociálních službách v rozsahu 150 hodin

  • základní znalost práce na PC 
  • řidičský průkaz sk.“B“ – aktivní řidič
  • zdravotní průkaz

Osobní předpoklady:

  • morální bezúhonnost /výpis z RT/
  • dobrý zdravotní stav

*    spolehlivost, zodpovědnost, tolerantní přístup ke starým a zdravotně postiženým lidem,

    schopnost týmové práce, ochota dalšího vzdělávání, posilování osobního a odborného

    růstu

  • nástup od 1.1.2017

Nabízíme platové zařazení dle zák.č.564/2006 Sb.v platném znění.

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  21. října 2016.:

- písemně na adresu: MěÚ Židlochovice, personální odd., Masarykova 100, 677 01 Židlochovice,

  obálku označte heslem „Výběrové řízení – pečovatelská služba“

- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis

- k přihlášce připojte strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Bližší informace k pracovnímu místu podá Bc. Lenka Brázdová – vedoucí PS, tel.547238578, mobil 604290417.

 

V Židlochovicích 7.10.2016

                                                                                              Ing. Jan Vitula

                                                                                           starosta města Židlochovice


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti