Těšany

Pracovní v sociálních službách

Datum:

~~STAROSTA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE
Masarykova 100, 677 01 Židlochovice

VYHLAŠUJE
 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení místa v organizační složce města Židlochovice – Pečovatelská služba

pracovník v sociálních službách

Pracoviště:      Organizační složka města Židlochovice – Pečovatelská služba
Pracovní úvazek :  plný
Kvalifikační předpoklady:
• SŠ vzdělání zdravotního směru nebo SOU vzdělání s akreditovaným kurzem pro
   pracovníky v sociálních službách v rozsahu 150 hodin
• základní znalost práce na PC 
• řidičský průkaz sk.“B“ – aktivní řidič
• zdravotní průkaz
Osobní předpoklady:
• morální bezúhonnost /výpis z RT/
• dobrý zdravotní stav
*     spolehlivost, zodpovědnost, tolerantní přístup ke starým a zdravotně postiženým lidem,
    schopnost týmové práce, ochota dalšího vzdělávání, posilování osobního a odborného
    růstu
• nástup od 1.1.2017
Nabízíme platové zařazení dle zák.č.564/2006 Sb.v platném znění.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  21. října 2016.:
- písemně na adresu: MěÚ Židlochovice, personální odd., Masarykova 100, 677 01 Židlochovice,
  obálku označte heslem „Výběrové řízení – pečovatelská služba“
- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis
- k přihlášce připojte strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Bližší informace k pracovnímu místu podá Bc. Lenka Brázdová – vedoucí PS, tel.547238578, mobil 604290417.

V Židlochovicích 7.10.2016
                                                                           Ing. Jan Vitula
                                                                                           starosta města Židlochovice


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti