Těšany

Referentka na OU- Unkovice

Datum:

Hledáme novou pracovní sílu na OÚ Unkovice, pracovní zařazení "referent/ka", nástup možný ihned, pracovní smlouva na dobu neurčitou.

 

Obecní úřad v Unkovicích

Vyhlašuje výběrové řízení na pozici

 

REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

 

Místo výkonu práce: Unkovice

Předpokládaný termín nástupu:          ihned

plný úvazek

na dobu neurčitou

Náplň práce:

 • příprava účetnictví obce v programu KEO
 • evidence majetku, inventarizace
 • evidence závazků a pohledávek obce, vystavování upomínek
 • zpracování statistických údajů a dat
 • správa daní a poplatků
 • spolupráce při tvorbě právních předpisů obce - vyhlášky, vnitřní předpisy, směrnice, formuláře pro potřeby obce
 • agenda CzechPoint, vidimace, legalizace

Požadavky:

 • minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání výhodou, s praxí na obdobné pozici alespoň 2 roky
 • znalost zákona o místních poplatcích
 • dobrá znalost práce s PC (Windows, M S Office, internet)
 • organizační schopnosti, komunikativnost, schopnost jednat s lidmi
 • objektivnost, nezaujatost
 • aktivní a tvůrčí přístup k práci, ochota se dále vzdělávat
 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, časová flexibilita

Výhodou:

 • znalost správního řádu, zákona o obcích, zákona o účetnictví a zákona o rozpočtových pravidlech územních celků

Předpoklady pro uchazeče:

 • státní občanství ČR, v případě cizího občanství trvalý pobyt v ČR
 • minimální věk 18 let, bezúhonnost
 • způsobilost k právním úkonům
 • velmi dobrá znalost českého jazyka

Platové podmínky:

 • řídí se nařízením vlády ČR č. 278/2015 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

Lhůta pro podání přihlášky: 11. 10. 2017 do 17:00 hodin

Náležitosti přihlášky:

 • Jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, popř. dokladu o povolení k pobytu, telefonní spojení, e-mail, datum a podpis

K přihlášce doložte:

 • profesní životopis (údaje o dosavadním zaměstnání s důrazem na odborné znalosti a dovednosti týkající se požadovaných činností)
 • originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším vzdělání
 • motivační dopis
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000Sb.

Způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s požadovanými doklady doručte v obálce označené

„VEŘEJNÁ VÝZVA“ osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu: Obec Unkovice, Unkovice 28, 664 63 Žabčice

(rozhodující je datum doručení).

Nebo elektronicky na adresu    info@obecunkovice.cz

Při elektronickém podání jsou důležité všechny náležitosti přihlášky jako přílohy, které budou v případě vybrání uchazeče vyžadovány v originále.

Způsob výběru uchazeče:

Z přihlášek doručených do výše stanovené lhůty vybere výběrová komise uchazeče, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru. Po skončení osobních pohovorů bude výsledek písemně oznámen uchazečům.

Obec Unkovice si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu tuto nabídku kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Oznámení o nabídce je zveřejněno na úřední desce, elektronické úřední desce obce Unkovice na internetové adrese:  http://www.obecunkovice.cz/

Nevyžádané materiály budou skartovány.

 

V Unkovicích 2. 10. 2017                                              Zdeněk Pospíšil, starosta obce

 

vyvěšeno: dne 2. 10. 2017

sejmuto dne:

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti