Těšany

Úředník/úřednice Městského úřadu Rajhrad

Datum:

STAROSTA MĚSTA RAJHRAD

VYHLAŠUJE


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 2/2019

pro obsazení

funkčního místa úředníka/úřednice Městského úřadu Rajhrad

referent stavebního řÁDU
2.10.20

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Místo výkonu práce: Městský úřad Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad
 

Požadavky:

 • odpovídající vzdělání a praxe dle kvalifikačních požadavků pro výkon činnosti
  na obecném stavebním úřadu (§ 13a, zákona č. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů;
 • znalost zákona č. 183/2006 Sb. - stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek;
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb. - Zákon správní řád a právních předpisů souvisejících;
 • znalost principů veřejné správy;
 • schopnost koncepční práce;
 • velmi dobrá znalost českého jazyka, dobrý písemný projev a stylistická dovednost;
 • velmi dobrá schopnost jednat s lidmi, vysoké pracovní nasazení, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilita, samostatnost a odolnost vůči stresu;
 • výborná znalost práce na PC - Word, Excel, Outlook, internet;
 • ŘP skupiny B.

 

Dále výhodou:

 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování
  na úseku stavebního řádu a vyvlastnění;
 • uživatelská znalost základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí
 • běžná znalost alespoň jednoho světového jazyka (angličtina, němčina).

                       

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb. – Zákon zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Termín nástupu: po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (§ 4 zákona č. 312/2002 Sb.

 - Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů):

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR;
 • věk minimálně 18 let;
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost;
 • ovládání jednacího jazyka.

 

Náležitosti písemné přihlášky (§ 7, odstavec 4 zákona č. 312/2002 Sb.

- Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů):
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

Uveďte rovněž telefonní spojení, název a číslo výběrového řízení a prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.

K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.
- Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů):

 • strukturovaný životopis;
 • motivační dopis v rozsahu jedné strany A4;
 • výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce;
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Doručení:      Přihláška se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami
se podává v uzavřené obálce, označené číslem a názvem výběrového řízení
(„Výběrové řízení č. 2/2019 - referent SÚ“), osobně nebo prostřednictvím doručovatele na adresu Městský úřad Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad.

                                  

Termín pro přihlášení: 20. června 2019  (do 15.00 hod.)

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

OTISK RAZÍTKA

Mgr. František Ondráček, v. r.

Starosta

 

 

 

V Rajhradě dne: 7. května 2019

 

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti