Těšany

9.4.2021

Datum:

~Obec Opatovice, zastoupená starostou obce Ing. Zdeňkem Keclíkem, vyhlašuje podle zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v aktuálním znění veřejnou výzvu na
obsazení pracovního místa
Odborný referent/ka úseku vnitřních věcí
Místo výkonu práce: Obecní úřad Opatovice, Velké dráhy 152, Opatovice
Pracovní poměr: na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou
Pracovní úvazek: plný úvazek (40 hodin týdně)
Předpokládaný nástup: nejpozději od 1.6.2021
Platové zařazení: 9. třída dle nařízení vlády 341/2017 Sb.
Zaměstnanecké benefity: stravenky, sick days, 5 týdnů dovolené, příspěvek FKSP

~Náplň práce:
- vedení spisové agendy obce, podatelna obecního úřadu,
- obsluha e-mailové a a datové schránky,
- elektronická i kamenná úřední deska úřadu a webových stránek obce,
- Práce v programu Gordic (pokladna, poplatky, spisová služba, evidence obyvatel),
- vedení pokladny a správa poplatků,
- vidimace, legalizace a CzechPOINT,
- vedení evidence obyvatel – správní řízení na úseku evidence obyvatel, přihlašování
k trvalému pobytu,
- správa hřbitova (uzavírání smluv, evidence hrobových míst a příprava podkladů pro výběr
nájemného),
- organizační zajištění voleb,
- informovanost občanů (webové stránky, informační tabule, obecní rozhlas, mobilní rozhlas).
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- dosažení věku 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- státní občanství ČR, popřípadě cizí státní občanství a trvalý pobyt v České republice,
- bezúhonnost ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění,
- ovládání jednacího jazyka,
- schopnost samostatně pracovat,
- úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou.
Další požadavky:
- pečlivost, důkladnost, spolehlivost,
- dobré organizační schopnosti,
- vstřícný přístup k občanům,
- znalost uživatelské práce s PC, MS Office (Word, Excel,…),
- praxe ve veřejné správě výhodou.


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti