Těšany

Administrativní pracovnice - Město Újezd u Brna

Datum:

č.j. 5982/2022/UUB/Jar

Město Újezd u Brna

 

vyhlašuje

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

na obsazení pracovní pozice administrativní pracovník/pracovnice města Újezd u Brna

 

Druh práce:              

 • administrativní pracovník/pracovnice města
 • koordinace administrativně technických nebo jiných provozně technických prací
 • zajišťování informačních a organizačních prací pro vedení města
 • zajišťování sekretářských, administrativně – technických nebo jiných provozně – technických prací

Místo výkonu práce:           

 • město Újezd u Brna

Předpokládaný termín nástupu:

 • ihned

Pracovní úvazek:

 • 40 hodin týdně
 • pracovní poměr na dobu neurčitou

Platové zařazení:     

 • dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída - 8

Požadavky:               

 • bezúhonnost
 • středoškolské vzdělání s maturitou
 • výborná znalost českého jazyka
 • znalost práce na PC

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • motivační ohodnocení (tarif + další nárokové příplatky)
 • peněžitý příspěvek na stravování

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

 

Lhůta pro podání přihlášek:

 • 15. 11. 2022

Místo a způsob podání přihlášky:

 • požadované doklady v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení na pozici administrativní pracovník/pracovnice“ doručí uchazeč osobně nebo zašle poštou na adresu Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53  Újezd u Brna

Další informace:

 • přihlášky doručené po stanovené lhůtě pro podání nebudou zařazeny do výběrového řízení
 • město Újezd u Brna si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř. od něj odstoupit či toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti