Těšany

Referent/ referentka obce Těšany

Datum:

Referentka obce Těšany

Obec Těšany vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění

VEŘEJNOU VÝZVU – výběrové řízení

na obsazení funkce referent/referentka obce Těšany


Druh práce:
-  výkon státní správy a samosprávy­

-  zajišťování komplexního výkonu matriční agendy ,  vidimace a legalizace, souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT)  a  agendy evidence obyvatel

Místo výkonu práce:

- Obec Těšany

Předpokládaný termín nástupu:

-  nástup dle dohody

Platové zařazení:
-  dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě v platném znění

Pracovní úvazek:

1,0 - Pracovní poměr na dobu neurčitou

Požadavky:

-  bezúhonnost
-  středoškolské vzdělání s maturitou

-  znalost práce na PC

-  administrativní schopnosti

-  základní orientace v právních předpisech souvisejících s vykonávanou agendou

-  povinnost ve stanovených lhůtách absolvovat školení a všechny potřebné zkoušky (matriční zkoušky,       zkouška z ověřování, zkouška zvláštní odborné způsobilosti)

-  příjemné vystupování a schopnost jednat s lidmi

-  přesnost, pečlivost, spolehlivost

-  úhledný rukopis
-  praxe v oblasti veřejné správy a v oboru vítána

- řidičský průkaz sk. B výhodou

Nabízíme:

- 5 týdnů dovolené
-  benefity pro zaměstnance (příspěvek na rekreaci, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění)

-  stravenkový paušál

Náležitosti písemné přihlášky:

- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče
-  životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
-  motivační dopis
-  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
-  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
-  souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

Lhůta pro podání přihlášek:
15.5.2023

Místo a způsob podání přihlášky:

- požadované doklady v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení na funkci referent/referentka obce – neotvírat“ doručí uchazeč osobně nebo zašle poštou na adresu Obec Těšany, Těšany 141, 664 54 Těšany

Další informace:

- přihlášky doručené po stanovené lhůtě pro podání nebudou zařazeny do výběrového řízení
-  Obec Těšany si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř. od něj odstoupit či toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit.

V Těšanech dne 17.4.2023


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti