Těšany

Referent odboru vnitřní správy - právník

Datum:

TAJEMNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽIDLOCHOVICE

Masarykova 100, 677 01 Židlochovice

 

VYHLAŠUJE

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení pozice

referent odboru vnitřní správy MěÚ Židlochovice - právník  

/ řešení přestupkové agendy/

 

Pracoviště: Městský úřad Židlochovice

Požadavky:

  • VŠ vzdělání  v oboru právo nebo veřejná správa
  • výborná znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č.250/2016 Sb. o odpovědnosti 

   za přestupky a řízení o nich, zákona č.251/2016 Sb. o některých přestupcích, zákona

   č.500/2004 Sb., správní řád

  • orientace v dalších právních předpisech
  • velmi dobré komunikační schopnosti
  • uživatelská znalost práce s PC
  • morální bezúhonnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi
  • spolehlivost a schopnost učit se novým věcem
  • odolnost proti stresu, práce pod tlakem
  • ZOZ na úseku projednávání přestupků – výhodou /v případě vzdělání v oboru veřejná

   správa /

  • řidičský průkaz sk. B

 

Nabízíme platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 v platném znění.

Nástup dle dohody.

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 31. 5. 2023 :

- písemně na adresu: MěÚ Židlochovice, personální oddělení, Masarykova 100, 677 01 Židlochovice, obálku označte heslem „Výběrové řízení – referent odboru  vnitřní správy -  právník“

- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum možného nástupu, datum a podpis

 

K přihlášce nutno doložit:

- strukturovaný profesní životopis,

- originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

- do přihlášky uveďte souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.101/2000Sb.

 

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení.

 

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Podrobné informace k vyhlášenému pracovnímu místu podá Mgr. Ivana Kejřová, tajemnice úřadu, tel. 547428720, 604290303.

 

V Židlochovicích dne 18. 4. 2023                                           Mgr. Ivana Kejřová

                                                                                 tajemnice MěÚ Židlochovice


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti