Těšany

Samostatný odborný referent stavebního úřadu

Datum:

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽIDLOCHOVICE

Masarykova 100, 677 01 Židlochovice

 

VYHLAŠUJE

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení místa na MěÚ v Židlochovicích:

 

Samostatný odborný referent stavebního úřadu

 

Pracoviště: Městský úřad Židlochovice - odbor Životního prostředí a stavební úřad

Úvazek: 1,0 – smlouva na dobu neurčitou

Požadavky:

  • VŠ  vzdělání stavebního směru nebo právního směru
  • praxe v oblasti veřejné správy a v oboru vítána
  • zkoušky ZOZ a znalost legislativy ve státní správě a samosprávě – výhodou
  • orientace v mapách technické dokumentace (výkresy, projekty, katastrální mapy)
  • schopnost posouzení souladu prováděné stavby se schválenou projektovou  

   dokumentací, orientace v legislativních předpisech

  • znalost práce na PC
  • schopnost samostatné i kolektivní práce
  • morální bezúhonnost
  • řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
  • nástup dle dohody

 

Nabízíme platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb. v platném znění.

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 31. 8. 2023 :

 

- písemně na adresu: MěÚ Židlochovice, Masarykova 100, personální odd., 677 01 Židlochovice – obálku označte heslem „Výběrové  řízení - referent SÚ“

- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis

- k přihlášce připojte strukturovaný životopis, originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- datum možného nástupu

 

Bližší informace k uvedené pracovní pozici podá Ing. Komenda tel. 547428760 nebo 604290308. 

 

 

 

V Židlochovicích dne 17.7.2023                                    Mgr.Ivana Kejřová

                                                                         tajemník MěÚ Židlochovice

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti