Těšany

Informace k třídění odpadu v Těšanech

 • Odvoz tříděného odpadu začne v Těšanech od ledna 2016. (pokud by se podařilo domluvit se svozovou firmou odvoz separovaného odpadu již v prosinci, budete informování rozhlasem a také pomocí webových stránek obce. Přesné dny k odvozu plastu a papíru budou společností Sita stanoveny během následujících dnů).

 • Každá nádoba a to jak na papír a plast, tak i na komunální odpad musí být od ledna 2016 označena čárovým kódem. Tohle platí i pro nádoby na komunální odpad těch občanů, kteří se do třídění nezapojili. Nádoba na komunální odpad zůstává stejná, jako jste měli doposud.

 • Od ledna 2016 budou svozovou firmou vyvezeny pouze ty popelnice, které budou mít čárový kód.

 • Nádoby s komunálním odpadem, plasty i papírem přistavujte ke svozu pouze plné.Ti občané, kteří budou k odvozu přistavovat nádoby na komunální odpad, plasty a papír poloprázdné, mohou přijít o slevu z poplatku za odpady.

 • Plast a papír budou sváženy 1*za měsíc, komunální odpad 1* za 14 dní
  Nádoby na komunální odpad budou čárovými kódy pracovníky obce označeny během měsíce prosince při svozu komunálního odpadu.

 • Jestliže někdo nezažádal o nádoby na třídění odpadu v roce 2015, může na obecním úřadě podat přihlášku a nádobu obdrží v jarních měsících 2016.

 • Každý občan, který chce mít nárok na slevu musí vyplnit inventuru stanoviště a odpadový dotazník. Tyto naleznete na webových stránkách www.mojeodpadky.cz Přístupová hesla a loginy jste obdrželi při předání nádob. Pokud by někdo tyto informace ztratil, obracejte se na pracovníky obecního úřadu.

 • Inventura nádob na odpadových účtech občanů bude úplná až po zaevidování nádob s komunálním odpadem.

 • Veškeré informace k třídění odpadu najdete na mimo webových stránek obce také na  www.mojeodpadky.cz

 

clanky_976

publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti