Těšany

Zkvalitnění nakládání s odpady na území DSO Židlochovicko

Zkvalitnění nakládání s odpady na území DSO Židlochovicko

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí může naše obec nakoupit nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast kovy, textil a biologicky rozložitelný odpad. Všechny tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů na 702 tun ročně.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

clanky_1128
clanky_1129

publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti