Těšany

Poplatky za odpady 2017 + formulář

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSY

ROK 2017

 

Vážení občané,

 

upozorňujeme Vás, že v týdnu od pondělí 6.března do pátku 10. března 2017 budeme v kanceláři Obecního úřadu v Těšanech vybírat v hotovosti poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů na rok 2017.

Poplatek ze psů činí 100,-Kč za každého psa. Osamělý důchodce, který žije v rodinném domku sám, platí 50,-Kč. Poplatku podléhají všichni psi starší 3 měsíců. Poplatek můžete hradit buď hotově nebo převodem na níže uvedený bankovní účet se stejným variabilním symbolem.

U poplatku za odpady dochází v letošním roce k výrazným změnám, které vyplývají z nového systému třídění odpadů, který jsme v naší obci zavedli. Občanům, kteří se do nového systému zapojili tím, že do poskytnutých nádob na plast a papír třídí odpad, se od letošního roku podle Obecně závazné vyhlášky č.1/2017, článek 6, poskytuje sleva. Výši slevy, která se odvíjí od množství vytříděného odpadu, ale také od četnosti přistavených popelnic se směsným odpadem, si může každý poplatník najít na webových stránkách www.mojeodpadky.cz . Přístupová hesla jste obdrželi při převzetí žlutých a modrých odpadových nádob, případně si je znovu můžete vyžádat v kanceláři obecního úřadu. Výši slevy zveřejníme rovněž ve vývěsce před OÚ.

Občané, kteří odpad prozatím netřídí, budou hradit poplatek v plné výši, tj. 500,-Kč na poplatníka.

Nadále platí, že poplatek za odpady platí osoba, která má v obci

1) trvalý pobyt

2) povolení trvalého nebo přechodného pobytu cizince na území ČR delší než 90 dnů

3) pobyt cizince pobývajícího na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců

4) fyzická osoba, která má ve vlastnictví rodinný dům, stavbu nebo byt, ve které není hlášena k pobytu žádná osoba.

Poplatek můžete hradit také bankovním převodem na účet 5223641/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vaší nemovitosti. Pokud poplatek hradíte v naší obci poprvé, je třeba vyplnit tiskopis, kterým splníte ohlašovací povinnost. Tiskopis je možné vyplnit při hrazení poplatku v hotovosti v kanceláři OÚ, v elektronické podobě ho najdete na webových stránkách obce www.outesany.cz. Vyplněný a podepsaný jej doručte na OÚ (stačí vhodit do schránky před vchodem). Tiskopis musí rovněž znovu vyplnit společný zástupce domácnosti, u kterého došlo ke změně (např. narození dítěte v roce 2016, úmrtí, odhlášení nebo přihlášení k trvalému pobytu).

Oba poplatky jsou splatné nejpozději 31.3.2017

 

V Těšanech 31.1.2017 Ing. Miroslav Zborovský

starosta

 

 

 

Úřední hodiny pro vybírání poplatků v hotovosti :

 

Pondělí 6.března od 8,00 do 12,30 od 13,30 do 17,00

Úterý 7.března od 8,00 do 12,30 od 13,30 do 15,00

Středa 8.března od 8,00 do 12,30 od 13,30 do 17,00

Čtvrtek 9.března od 8,00 do 12,30 od 13,30 do 15,00

Pátek 10.března od 8,00 do 12,00

 

Formulář k poplatkům ke stažení zde


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti