Těšany

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSY ROK 2022

Vážení občané,

jako každoročně vás chceme upozornit na povinnost hrazení místních poplatků za odpady a psy pro letošní rok.

Vzhledem k situaci spojené s výskytem Covid -19 vás žádáme o bezhotovostní úhradu bankovním převodem nebo platbu složenkou prostřednictvím České pošty. Pokud tyto varianty pro vás nejsou možné, můžete poplatek uhradit na pokladně obecního úřadu po předchozí telefonické domluvě.

Poplatek ze psů dle obecně závazné vyhlášky č.2/2019 činí 100,-Kč za jednoho psa, za každého dalšího (2 a více) činí poplatek 200,-Kč. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí sazba poplatku 50,-Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, činí sazba poplatku 100,-Kč Poplatku podléhají všichni psi starší 3 měsíců.

Výše poplatku za odpady vychází ze  systému třídění odpadů, který jsme v naší obci zavedli. Občanům, kteří se do systému zapojili tím, že do poskytnutých nádob na plast a papír třídí odpad, se podle  Obecně závazné vyhlášky č.2/2021, článek 7,  poskytuje sleva.

Občané, kteří odpad prozatím netřídí, budou hradit poplatek v plné výši, tj. 600,-Kč na poplatníka.

Výše poplatku za komunální odpad a psy Vám byla doručena do Vašich poštovních schránek.

Děkujeme za včasnou úhradu.

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti