Těšany

Volby do Evropského parlamentu

Datum:

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek 7. června 2024 od 14:00 hod do 22:00 hod
v sobotu 8. června 2024 od 8:00 hod do 14:00 hod.
Místo konání voleb v Těšanech je ve vestibul v přízemí Obecního úřadu, Těšany č.p.141. Volební místnost má bezbariérový přístup. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad na tel. č. 606 771 739 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi na tel. č. 544 248 636 o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.
 

5412617_3203905__5412565_3203843_Volby_do_EP

publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti