Těšany

Ohlédnutí za roky 2015, 2016

Výsledky ankety "Barnabášské hody v Těšanech"

Výsledky ankety:  (11.5.2015-17.6.2015) 12.-14.6. se konají v Těšanech Barnabášské hody, zúčastníte se?                                                   Počet hlasů Ano, zvládnu tančit všechny tři dny.  35  Ano, chci…


Výsledky anket leden-březen 2015

    Výsledky ankety: (26. 1.- 15. 2. 2015) Je pro vás hlášení rozhlasu zveřejňované na stránkách obce přínosem? ANO, tuto službu jsem uvítal(a) 58 hlasů NE, je to zbytečné 15…


Myslivecký ples

Začátek roku se nesl opět ve znamení příprav mysliveckého plesu. Ten letošní se uskutečnil v pátek 23.1.2015 tradičně v tělocvičně Základní školy v Těšanech. K tanci a poslechu hrála oblíbená místní hudební skupina Modul. Charakteru akce odpovídalo občerstvení…


Ostatkový průvod

V sobotu 14.2. prošel Těšany ostatkový průvod pořádaný SDH Těšany, byť letos bez hudby, která padla na poslední chvíli. Těšanští hasiči převlečení za nejrůznější maškary zvali na Hasičský ples, který se uskuteční 21.2.2014. Průvodem masek byl tradičně…


Těšanský uzel

Dne 7.2.2015 jsme uspořádali tradiční soutěž v uzlování, tentokráte již 2. ročník této soutěže, při které 4 členná družstva ve štafetě vážou jednotlivé uzly – lodní smyčka, úvaz na proudnici, tesařský uzel a ambulantní (plochou) spojku na čas. O tom, jak…


Štěpánský turnaj 2014

Štěpánský turnaj 2014 TJ Sokol Těšany pořádal 27.12.2014 již 5.ročník Štěpánského turnaje v sálové kopané. Jsme rádi, že se nám podařilo navázat na tradici vánočních turnajů, které se v Těšanech v minulosti konaly. Turnaje se zúčastnilo 16 týmů…


Těšanská domácí zabíjačka

Těšanská domácí zabijačka, V sobotu 7.února proběhla v naší obci již pátá sokolská zabíjačka. Příprava trvala víc než týden. Sešli jsme se u sportovních kabin již ráno před 6-tou hodinou a začalo se vše připravovat. První jídlo byl guláš a byl připraven…


Těšanský uzel 2016

Výsledky soutěže Těšanský uzel 2016 V sobotu 30.1.2016 jsme uspořádali již třetí ročník (spolu s nultým tedy čtvrtý v pořadí) soutěže Těšanský uzel. Tak jako vždy šlo hlavně o uzlování a tak oproti uzlové open lize nastoupily proti sobě jednotlivá…


Přednáška Buďte v bezpečí

Ve čtvrtek 12. února se v Konferenčním sále Václav restaurace Korok uskutečnila přednáška na téma Buďte v bezpečí. Akce byla pořádána pod záštitou obce Těšany a ve spolupráci s policií ČR. Vstup byl volně přístupný, avšak cílovou skupinou byli především naši…


Ohlédnutí RC na Myšáku - listopad 2015

Během měsíce listopadu pořádalo Rodinné centrum na Myšáku dvě akce podporované z dotace JMK a obcí Těšany. Na obě tyto akce bylo vstupné dobrovolné a byly rozděleny do dvou skupin na mladší a straší děti – z kapacitních důvodů výstavní místnosti ZŠ. První…


Autorské čtení-Láskobraní

V sobotu 14. 2. 2014 se v odpoledních hodinách v Těšanské knihovně uskutečnilo pravděpodobně první autorské čtení. Byla to počáteční iniciativa našeho nového pana knihovníka Martina Fiuryho, kterému bych chtěla tímto poděkovat, za snahu zpřístupnit naší knihovnu…


III. pingpongový turnaj - Myšák cup

  Třetí Myšák cup – říjnový turnaj v pingpongu pro děti i dospělé už má velmi zvučné jméno. Hrají místní i přespolní, děti i dospělí, začátečníci i … méně začátečníci. A navzdory honosnému názvu je Myšák cup turnaj hlavně a především pro ty,…


Bison cup 2015

Sedmého ročníku turnaje se zúčastnilo 30 mužských a 5 ženských týmů, za což jsme velice rádi. Vzhledem k tomu, že ve stejném termínu probíhala rozlučka Petra Švancary na stadiónu Za Lužánkami, považujeme počet přihlášených týmů za úspěch. Turnaj proběhl…


Sázení stromků před školou

V rámci oslav celosvětového Dne Země jsme ve dnech 21. a 22.4.2015 zasadili nové stromky v parku před školou. Sázení je zároveň součástí projektu obnovy parkové zeleně a díky zachování druhové pestrosti bude sloužit i jako výuková pomůcka pro základní školu…


Předvánoční koncert

V úterý 23. 12. 2014 v 17.00 hodin se konal tradiční Předvánoční koncert. Pozvání přijala mládežnická schóla z pozořické farnosti. Během koncertu promluvila také paní ředitelka Mgr. Jiřina Večeřová z hospicu v Rajhradě, která nás blíže seznámila s různými typy…


Tříkrálová sbírka

V sobotu 3. 1. 2015 proběhla v Těšanech tradiční Tříkrálová sbírka. Koledovalo dohromady 8 skupinek - dvacetčtyři koledníků, 8 doprovodů – Aleš Přibyl, Jana Kusá, Pavel Špaček, Vojtěch Saifrt, Vojtěch Vymazal, Lucie Turková, Dáša Skřičková, Veronika Komárková.…


Vítání jara s vynášením Moreny

Morena si letos dává načas. I když jsme ji 29.3. s velkou parádou a početným doprovodem vynesli ze vsi, zima pořád ne a ne odplavat. Ale nevzdáváme se naděje, jaro musí přijít. Děti mu zazpívaly písničky, ozdobily si březové větvičky a Morenu hodily do potoka, ať si…


Mikulášské závody 2015

Mikulášské závody 2015 - vyhodnocení soutěže   Letos zase přišel Mikuláš! 5. prosince 2015 jsme uspořádali tradiční mikulášské závody. Příjemnou a vtipnou formou se v nich snoubí stanoviště ZPV hry Plamen a něco málo navíc. Naprosto stejně jako loni se 130…


Hasičský ples Těšany

Celý ples se již tradičně odehrával v areálu tělocvičny Základní školy Těšany a to dne 21.2.2015. K poslechu a tanci hrála celý večer skupina Impuls. O pohoštění se postarala restaurace Maryša a její personál. Na zábavě se podílela břišní tanečnice, tombola…


Vítání občánků

  V neděli 15. března byli na obecním úřadě přivítáni nejmladší obyvatelé Těšan. Představit se přišli všichni pozvání, a to: Elen Němečková,                 narozena 22. 9. 2014 Kristýna Riššová,                 narozena 26. 9.…


Otloukej se píšťaličko

  Ve dnech 28. a 29.3.2015 v době od 14.00 do 18.00 hod proběhlo v Těšanské kovárně každoroční vítání jara pod názvem Otloukej se píšťaličko. V letošním roce byla součástí celého programu i výstava paní Marie Horákové z Těšan, která byla nazvána Jak…


Jarní bazárek

  Po několika letech se skupinka asi 10 maminek rozhodla tuto akci v Těšanech obnovit. Nápad vznikl celkem spontánně a vše se nakonec zrealizovalo. Bazárek dětského oblečení  se uskutečnil v sobotu 28.3.2015 v dopoledních hodinách ve výstavní místnosti Základní školy.…


Národopisné slavnosti 2015

Ve dnech 4-6.9.2015 se konal v Těšanech 17. ročník Národopisných slavností. Program začal v pátek, kdy bylo možné navštívit Srub v parku před školou s výstavou historických kol, žehliček, ukázkou zpracování lnu a dalších předmětů, které vlastní nebo pro slavnosti…


Minibesídka plná Zpívánek

Pokud jste minulý čtvrtek zaslechli dětský zpěv, slyšeli jste dobře. Nejmenší zpěváčci měli „Na Myšáku“ minibesídku, na kterou od února cvičili pravidelným setkáváním při Zpívánkách v Rodinném centru na Myšáku. Předškolní děti ve věku 2-6 let…


Výsledky ankety "Národopisné slavnosti"

Výsledky ankety: (10.9.2015- 24.9.2015) Jak se Vám líbil letošní ročník Národopisných slavností a babských hodů?   Moc se mi to líbilo 60 Bylo to docela fajn 33 Nenadchlo ani…


Barnabášské hody 2015

Tento víkend proběhl nejvýznamnějším folklorní svátek a vrcholná společenská událost roku, a to tradiční Barnabášské hody. Jen málokdo si uvědomuje, že je to vlastně vedle chráněných kulturních památek zvláštní forma národního kulturního dědictví. Samotným…


Výsledky ankety "Nové webové stránky"

    Výsledky ankety:  (26.3.2015-15.4.2015) Jste spokojeni s novými webovými stránkami obce? ANO líbí se mi vzhled i obsah 103 Jsem spokojen s obsahem, vzhled se mi nelíbí 25 Líbí…


Dětský dopravní den pro malé i velké

  Dne 25.4.2015 jsme uspořádali v pořadí již 3. dětský dopravní den. Počasí nám naštěstí vyšlo a tak jsme si vše patřičně užili. Letos jej navštívilo a účastnilo se přes 60 dětí. Na školním dopravním hřišti nám své znalosti a zkušenosti předávali…


Pálení čarodějnic

Jako každý rok jsme i letos tradičně upálili čarodějnici. Tentokráte ani nevzdorovala, asi už věděla, co ji čeká. Před tou velou slávou jsme s pomocí RC Na Myšáku připravili pro děti několik zábavných soutěží - od chůze po laně, přes slalom s košťaty až…


Pálení čarodějnic 2016

Všem na vědomost se dává, že dne třicátého v měsíci dubnu byla v Těšanech upálena čarodějnice a arcilotryně Zelená na výstrahu všem ženštinám, které své pověsti nedbají a řemeslo čarodějnické provozují. S radostí jsme zaznamenali, že pochybné postavy, které…


Výsledky ankety " Letošní dovolená"

Výsledky ankety: (11.5.2015- 1.7.2015) Prázdniny se blíží a s nimi také zasloužená dovolená. Kam letos pojedete? Relax u moře  19 Aktivní dovolená v zahraničí 13 Budu poznávat krásy České…


Výsledky ankety "Sběr starého železa"

  Výsledky ankety:  (15.4.2015-11.5.2015) „Jak často by měl probíhat v Těšanech sběr starého železa?“  173 hlasů Jednou za rok, tak jako doposud 74 Minimálně jednou za půl…


Setkání seniorů

  V sobotu 16. 5. 2015 proběhlo v sále restaurace Korok setkání seniorů. Po společném začátku, předání darů jubilantům nám děti ze Základní školy Těšany pod vedením paní učitelky Naděždy Komínkové zahrály na flétničky. Pan starosta poděkoval paní zástupkyni…


Těšanská stopa

První ročník Těšanské stopy dne 16.5.2015 jsme označili podtitulem lehká jarní vycházka – trasa nebyla ani dlouhá, ani krátká. Ze startu vycházeli účastníci postupně po skupinkách a prošli se od školy kolem pole a dál na Strážky až ke krásnému výhledu u remízku…


Pouť na kapli Panny Marie pomocnice křesťanů

  Tradiční pouť na Těšanskou kapli se uskutečnila v neděli 17. Května 2015. Počasí nám letos na rozdíl od posledních let přálo. Předchozí dva roky se musela pouť kvůli špatnému počasí zrušit. Poutníci spolu s otcem Reném vyšli ve 14:00 od farního kostele…


Velikonoční hrkání

Jednou z tradic, kterou se snažíme v naší obci obnovit, je velikonoční hrkání. Určitě si mnoho z Vás starších vzpomene, že když byl malý, chodívalo se hrkat po vsi. Mnozí jste si všimli plakátků upozorňujících na tuto akci. Hrkat se chodilo místo zvonění na modlitbu…


Putování do Nesvačilky na Květný pátek

Jak se v posledních letech stává tradicí, i letos jsme se na Květný pátek 27. 3. 2015 vydali do Nesvačilky na pouť k Panně Marii Bolestné. Protože nám letos počasí moc nepřálo, velmi se ochladilo a bylo pod mrakem, moc se nás na cestu nevydalo. I tak se ale několik…


Ohlédnutí za stavbou myšácké pece

Ohlédnutí za stavbou myšácké pece   Ve středu 22.7. se nám navzdory až přílišné přízni počasí podařilo postavit hliněnou roštovou pec na keramiku a nedostat úpal. Kolem 30 dětí si v keramické dílně vyrobilo mističky k vypálení. Ve stejném množství, ale…


II. Těšanský hudební festival – festival ve vinici

Hudba jako cesta porozumění Těšanský hudební festival nabízí zajímavé kulturní občerstvení pro široké publikum nejen z Těšan, ale i dalekého okolí. V letošním roce se ho zúčastnily skoro tři stovky posluchačů, mezi nimi i rodiny s dětmi. Hlavní myšlenka této…


Svatomartinský lampionový průvod 2016

  S přibývající zimou a houstnoucí tmou jsme se v sobotu 12. 11. 2016 vypravili na malilinko opožděný svatomartinský lampionový průvod. Letos se průvodu zúčastnilo rekordních šedesát čtyři dětí v doprovodu dospělých, místních, přespolních, zblízka…


Výsledky ankety "Obecní knihovna"

  Výsledky ankety: (24.9.2015- 3.10.2015) Využíváte možnosti vypůjčení knih v obecní knihovně?   ano, celkem pravidelně 78 ano, ale velmi zřídka 44 ne, nevím co tam je…


2. místo v Anketě dobrovolný hasič roku!

2. místo v ADHR! Zveřejněno 16.11.2016 Cílem ankety Dobrovolní hasiči roku (ADHR) je pozvednout veřejné povědomí a prestiž dobrovolných hasičů. SDH Těšany se do ankety přihlásil s dopravním dnem pro malé i velké, který asi není potřeba přestavovat. Jen pro…


Muzikál SNĚHURKA v podání mažoretek Kalimero

     6.12.2015 - 2. adventní neděli, vystoupily mažoretky v tělocvičně ZŠ v Těšanech se svou tradiční předvánoční pohádkou. Tentokrát to byla "Sněhurka". Během krátké doby s nimi jejich trenérka, paní Dagmara Kubíčková, secvičila celou hru tak, že…


ZÁJEZD SENIORŮ

ZÁJEZD SENIORŮ V úterý 13.10. jsme se za chladného a pošmourného počasí, ale s dobrou náladou zúčastnili zájezdu pořádaného Obcí Těšany pro seniory do Loštic a na hrad Bouzov. Vyjížděli jsme v osm hodin od kovárny a před desátou hodinou jsme byli…


2. setkání přátel jižní Moravy

2. setkání přátel jižní Moravy Obec Těšany v zastoupení dvou krojovaných párů se zúčastnila dne 30.7.2016 druhého ročníku setkání přátel jižní Moravy ve Starovicích na Břeclavsku. Tohoto setkání se účastní krojovaní z celého Jihomoravského kraje a okolí.…


Ve čtvrtek 15.10.2015 v odpoledních hodinách byly v Těšanech před zámkem, na upomínku obětí holocaustu a obětí nacistického režimu, položeny kameny zmizelých. Jedná se o zvláštní dlaždice, na kterých jsou uvedeny údaje o osobách, které v těšanském zámku žily…


Rozsvícení vánočního stromu

V pátek 27. 11. 2015 jsme se s mnohými sešli, abychom společně rozsvítili náš těšanský vánoční strom před kovárnou. Třetího ročníku této krásné události se zhostila kulturní komise. Nový strom rozsvítil pan starosta Ing. Miroslav Zborovský. Předadventní podvečer…


Dětský dopravní den pro malé i velké

V příjemném sobotním počasí jsme 23.4.2016 uskutečnili už čtvrtý dětský dopravní den pro malé i velké. Určitě jsme se v této skvělé akci posunuli zase o kousek dál, o čemž svědčí i čím dál větší počet dětí, které se aktivně zúčastní získávání…


Maškarní ples 2016

  V neděli 21.2.2016 proběhl za spolupráce MŠ Těšany a Těšánku o.s. tradiční maškarní ples pro předškolní děti a jejich rodiče. O zábavu se letos poprvé postaral pan Radim Koráb, který děti aktivně zapojoval do nejrůznejších soutěží, písniček a promenád.…


Výsledky ankety "Systém třídění odpadu"

Výsledky ankety: (14.1.2016-17.3.2016) Rozumíte plně novému systému sběru a třídění odpadu? Ano, máme dost informací 23 Ano, pravidelná osvěta však bude na místě 3 Ne, ale informace si…


Sázení stromů v Těšanech

Sázení stromů v Těšanech Ve středu 20. 4. 2016 jsme se už podruhé sešli a na oslavu Dne Země zasadili stromy těšanských spolků. Letos jsme vysázeli čtyři sakury v ulici od zámku k Šaraticím. Kopáčů, hrabačů, sazečů a pomocníků bylo dohromady asi čtyřicet,…


Zájezd pro seniory

     Ráno, 26.4.2016 jsme se sešli u Těšanské kovárny, odkud byl odjezd autobusu na 2. zájezd pro seniory, pořádaný starostou obce. Cíl cesty:  Moravské sklárny Květná, dále Slavkovský pivovar a zámek ve Slavkově u Brna.      Ve Strání, kde se nachází…


Úklid naší obce

V sobotu 16. března  ve 14 hodin byla zahájena dobrovolná  ekologická akce s názvem Úklid naší obce, materiálně podpořená Českým svazem ochránců přírody. Po nezbytném “nafasování“ rukavic a pytlů na odpadky  bylo vytvořeno pět úklidových skupin, které se…


Květinový den v Těšanech

V rámci Českého dne proti rakovině byl také v Těšanech poprvé "květinový den", který proběhl 11. května. Jsme rádi, že si mnoho z občanů našlo čas a chuť podpořit dobrou věc. V České republice byla sbírka uspořádaná již po dvacáté a letošní ročník se…


Pouť na kapli Panně Marie nad vinohrady

Letošní neděle 22. května byla věnována Panně Marii nad vinohrady, které je zasvěcena Těšanská kaple, stojící na kopci nad Těšanskou přehradou. Tato každoroční květnová pouť je také děkovnou poutí za šťastný návrat z koncentračních táborů – vojáků, kteří…


Ohlédnutí za Těšanskou stopou 2016

Za devatero horami, devatero brouky a čtrnáctero mandelinkami … končila Těšanská stopa. Ale protože se nesluší přeskakovat, vezmeme to hezky od začátku. Na začátku stála spousta mravenčí práce a organizování, finanční podpora obce, Jihomoravského kraje, sboru…


Autorské čtení Dany Emingerové

Dne 2.6.2016 se konalo v obecní knihovně autorské čtení známé české spisovatelky a novinářky Dany Emingerové, která pracuje v nakladatelství National Geographic; píše do MF Dnes, Idnes.cz a čte fejetony v rozhlasovém pořadu ČRo Apetýt. Je žákyní slavného…


III. ročník Těšanského hudebního festivalu

 „Na kapličce to žije“ Těšanský hudební festival i letos nabídl zajímavé kulturní občerstvení pro široké publikum nejen z Těšan, ale i dalekého okolí. Zúčastnily se ho bezmála dvě stovky posluchačů, mezi nimi i rodiny s dětmi. Hlavní myšlenka této kulturní…


Výsledky ankety "webové stránky"

Výsledky ankety: (23.5.2016-11.9.2016)   Jaké informace nejčastěji hledáte na našich stránkách ? - Informace z Úřední desky 21 - Aktuality 29 - Kalendář akcí…


V letošním roce uspořádalo DSO Cezava již druhý ročník fotbalové turnaje Cezava Cup. Turnaje se zúčastnili hráči ze zastupitelstev obcí Otmarov, Otnice, Telnice, Měnín, Žatčany a samozřejmě také zastupitelé Těšan. Sportovního ducha a fyzickou kondici v těšanských…


Výsledky ankety "hudební škola"

Výsledky ankety: (11.9.2016 – 14.11.2016) Nově bude v Těšanech hudební škola. Máte zájem, aby Vaše dítě či Vy tuto školu navštěvovalo?   Mám zájem. Nastoupíme už nyní v září 3 Mám zájem, ale ještě…


Mikulášské čertohrátky

Ohlédnutí za Mikulášskými čertohrátkami V neděli 4. 12. 2016 přesně v pět hodin podvečer Těšany propadly chřtánu pekla. Rozrazila se vrata vedle kovárny (protože kovář je s čertem jedna ruka, to se ví odjakživa) a čerti rozbili tábor strategicky mezi kovárnou…


Tábor ROBINSON - Kovbojové

Tábor Robinson 2016   Letos (již počtvrté) jsme se opět na jeden červencový týden vydali na tábor. Tento rok ovšem nastala zásadní změna, už jsme nebyli v prostorách těšanské Orlovny, ale přesunuli jsme se k Šinkvickému dvoru. Přesun blíž k přírodě…


Oproti minulému roku jsme se vydali do kina v Měníně, které jsme si tentokráte zarezervovali celé sami pro sebe. Báječný animovaný Film Zootropolis shlédl plný autobus dětí včetně rodičů :) Termín výletu trošku kolidoval s termínem pravidelného Charitativního koncertu…publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti