Těšany

Vodní nádrž Těšany - rybolov

Vodní nádrž Těšany

Vodní nádrž Těšany se nachází na Borkovanském potoku v malebném údolí mezi obcemi Těšany a Borkovany (okr. Brno – venkov), cca 20 km jihovýchodně od Brna (mapy.cz). Na pravém břehu je lemována vinicemi a pod nimi zpevněnou komunikací využívanou jako cyklostezka.

Nízká nadmořská výška a charakter nádrže zaručují vysokou přirozenou produkci a mimořádné přírůstky ryb. Hloubka nádrže dosahuje až 8 m.

V minulosti zde probíhal rybolov pod taktovkou nájemce zaměřený téměř výhradně na vysazování a lov kapra, což se nepříznivě odrazilo na obsádce nádrže tím, že zde došlo k nežádoucímu namnožení karase stříbřitého a zakrslých forem kapra do velikosti 40 cm. Útvar rybářství Povodí Moravy, s.p. se dlouhodobě zabývá vytvořením vyrovnané obsádky ryb, která by odpovídala potenciálu a výměře VD Těšany. 

Pro zatraktivnění obsádky nádrže a nastartování optimálního stavu bylo již v roce 2015 vysazeno 300 ks násady štiky a 250 ks násady sumce. K tomu 4 500 kg tržního kapra o kusové hmotnosti 2,5-5 kg, dále 600 kg tržního amura (2-4 kg) a 15 ks trofejních kaprů o kusové hmotnosti 10-15 kg. 

V roce 2016 bylo povoleno ponechání si neomezeného množství karase a kapra do velikosti 40 cm z důvodu snížení jejich biomasy. 

I v následujících letech pak pokračuje snaha o udržení kvalitní a pestré obsádky průběžným dosazováním jak dravých ryb, tak i kapra s amurem – viz aktuality a fotogalerie. V poslední době se ale bohužel potýkáme s neustálým úbytkem vody v nádrži, což má negativní vliv na rybí obsádku. 

Pokud v zimním období dovolí klimatické podmínky bezpečný vstup na led, lze na této nádrži provozovat také lov na dírkách. S ohledem na charakter nádrže zde však nebude vysazována salmonidní obsádka.

 

Příjezd k nádrži je možný po silnici 2. třídy č. 380 směr Brno – Hodonín – na konci obce Těšany odbočit vlevo, po ujetí cca 250 m odbočit za mostkem přes potok vpravo, kudy přijedete pod hráz. Tento prostor lze využít jako parkovací místo.

Těšany

Podrobná mapa

Parkování Těšany

Zdroj a více informací: http://rybarstvi.pmo.cz/cz/stranka/nadrze/


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti