Těšany

Hasiči Těšany

SDH Těšany
Sbor dobrovolných hasičů Těšany

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Těšany
Těšany 141, 664 54 Těšany
IČ: 66598559
jednatel: Jana Štelclová

www.sdhtesany.cz

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064901312148

sdh@sdhtesany.cz
bankovní spojení: 2501890151/2010
ID datové schránky: mxbrbq8

Velitel Jednotky SDH 607075540

Hasiči Těšany se skládají ze dvou organizačních struktur. První je SDH – společenská bezpříspěvková organizace, která na svou činnost vydělává pořádáním kulturních, společenských a brigádnických akcí, jako jsou například ples, maškarní průvod obcí, sběr železného šrotu. SDH pracuje s mládeží, rozvíjí jejich sportovní a všeobecné schopnosti a snaží se poskytovat preventivní výchovu jak předejít kritickým situacím a jak jednat v případě jejich vzniku. Z řad členů SDH je pak zpravidla vybírána a tvořena výjezdová jednotka.

Další organizační strukturou je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Těšany neboli JSDHO, která je připravena v případě vyhlášení poplachu vyjet a reagovat na vzniklou krizovou situaci. Tuto strukturu zřizuje a financuje obec Těšany. Zřízení výjezdové jednotky a zajištění požární ochrany je povinností každé obce v ČR. Veškeré náklady na školení, PHM, cvičení a výjezdy v rámci katastru obce tak platí obec ze svého rozpočtu. V případě, že je JSDHO vyslána mimo katastr obce, hradí náklady na zásah HZS kraje resp. obec, na jejímž území JSDHO zasahuje.

Chceme také poděkovat všem sponzorům, kteří nás podporují jak finančně, tak materiálně během roku nebo darem do tomboly. Velmi také děkuji všem, kteří nám aktivně pomáháte s pořádáním všech akcí anebo nás jiným způsbem podporujete.

Děkuji výjezdové jednotce za všechnu práci, kterou vykonali na zásazích, za práci na hasičské zbrojnici, za práci pro obec i soukromé osoby.

Za SDH Těšany Jana Štelclová

 

Naše nová hasičská zbrojnice:


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti