Těšany

Myslivci

Myslivecké sdružení Těšany, z.s.

 

Sídlo  :  Těšany  141 , 664 54  ,  Těšany

IČO  :  494 59 538

Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně

 

Jednatel :  Kroupová Monika

Předseda : Svoboda Jiří

Myslivecký hospodář :  Gratcl Jaromír

Kontak na MS : 

telefonní kontakt
Lízalová Erika     724 239 656
 
email
erikalizalova@seznam.cz

 

Vznik samostatného mysliveckého sdružení Těšany se datuje k 80. létům minulého století, kdy došlo k rozdělení sloučeného sdružení obcí Těšany – Moutnice – Nesvačilka na dvě samostatně fungující sdružení (dnešní MS Moutnice – Nesvačilka  a MS Těšany)

MS Těšany hospodaří v polní honitbě o výměře 1407 ha, kterou má pronajatu od  Honebního společenstva Těšany .

Členskou základnu tvoří v současné době 24 členů 

MS je dobrovolný, bezpříspěvkový spolek, který si svoji činnost hradí převážně z vlastních zdrojů .

Hlavní činností MS je péče o zvěř a s tím spojené další činnosti nejen v  honitbě. Zajistit dostatečné množství krmiva na celý rok (z vlastních zdrojů, nákupem), budovat a udržovat myslivecká zařízení , aby mohla co nejlépe a nejdéle sloužit nejen zvěři.  Bohužel činností některých ,,nepřátel myslivosti,, , v některých případech i dětí, jsou tato finančně  nákladná zařízení neustále ničena.

Již řadu let se snažíme vracet zpět do přírody některé ohrožené druhy.

Např Koroptev polní, Králíka divokého. Vlivem mnoha faktorů (neukáznění majitelé psů, zemědělská činnost – velké lány jednotlivých kultur, používáním chemie mizí přirozená potrava některých druhů, technika velkých rozměrů…, silniční doprava, chladné jarní nebo naopak dlouhé  horké a suché počasí, legislativa…..) se nám to daří pomalu .

Dále odchováváme bažanta obecného a divoké kachny

Do kulturního života obce se snažíme zapojit různými aktivitami

- pořádáním střeleckého dne na brokové střelnici

- pořádáním zkoušek psů loveckých plemen

- pomocí při organizaci akcí jiných spolků (Těšanská stopa, Mikulášské  

   závody, dětský maškarní ples ……)

- pořádáním dnes již tradičního mysliveckého plesu, který je (díky velké

  pomoci a podpoře obce Těšany a jejich občanů, příznivců myslivosti a

  hlavně všem sponzorům )  hojně navštěvován místními, ale i lidmi

  nejen z blízkého okolí. Vám všem patří velký dík………

- výsadbou stomků v různých lokalitách

- účastí na celorepublikových akcích ukliďme česko a den stromů

- dalším přínosem je pohyb myslivců v okolí obce a krajině okolo ní – ne

  všichni se v přírodě chovají tak, jak by měli. V poslední době se rozmáhá

  kácení stromů kdekoliv, vznikají černé skládky, jízda autem, na čtyřkolce

  či motorce v zasetých kulturách, žhářství , krádeže …….. i díky našemu 

  pohybu v terénu se podařilo v některých případech větším či menším  

  škodám zabránit včasným zásahem do vzniklých situací.

 

  Tak asi jako většina spolků i myslivci mají nedostatek příznivců z řad

  mladých lidí – jejich nezájem o přírodu nejlépe vystihuje průměrný věk

  člena v našm sdružení  cca 55 let.

  Pokud máte zájem, přijďte mezi nás – je to sice spousta práce, ale   

  odměnou vám může být mnoho krásných zážitků v přírodě, které u

  počítače ani mobilu nenajdete.

Střelecký den:

Vypouštění koroptví 2016:

Vypouštění bažantů pod slepičkami 2016:

Výsadba stromků:

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti