Těšany

Včelaři

Základní organizace Českého svazu včelařů, o.s., Těšany

ZO ČSV, o.s., Těšany

Včelařská základní organizace byla založena na ustavující schůzi dne 6. ledna 1957 v Těšanech a sdružovala včelaře z Moutnic, Nesvačilky a Těšan. Zásluhu na založení samostatné organizace mají hlavně učitelé-včelaři z Těšan přítel Pavel Hanousek, František Jerson, Rudolf Liška a páter Antonín Florian. Prvním předsedou byl zvolen Karel Hrdlička z Moutnic, jednatelem Rudolf Juříček z Těšan. Hlavním cílem bylo zintenzivnění spolkového života nové včelařské organizace.

Členské schůze se konaly střídavě v Těšanech a Moutnicích. V roce 1967 měla organizace 31 soukromých včelařů se 171 včelstvy z toho měl Státní statek 101 včelstev a včelařský kroužek při Základní škole 3 včelstva. Při oslavě 20. výročí  založení organizace její členové v jednotlivých obcích vysadili stromy a keře, jak pro rozšiřování včelí pastvy, tak k okrase  obcí. V Těšanech byl osázený celý areál kolem Základní školy a měl sloužit jako výukový „kabinet živých dřevin“.

Velmi pěkných úspěchů dosáhli včelaři v soutěži o nejvyšší dodávku medu v letech  1963,1964, 1965, 1967, 1969, 1970 a 1977  kde se umístili na 1.místě v okrese Brno-venkov. Nejsmutnějším rokem pro všechny včelaře byl rok 1979. V důsledku leteckého postřiku cukrové řepy proti mšicím, které provedlo Sloučené zemědělské družstvo Moutnice na jimi obhospodařovaných polích, došlo k velkému  úhynu včel kdy náhrada byla vymáhána také soudně. K odškodnění došlo už v roce 1979, ale smutný pohled na umírající včely nelze penězi nahradit.

Organizace po celou dobu svého trvání, pořádala každý rok - odborné přednášky, kurzy a nejméně jeden včelařský zájezd. Navštívili jsme včelíny soukromníků, organizací i výzkumných a chovatelských stanic. Shlédli jsme také kulturní památky navštívených míst. Byly to školy poznání pro členy i jejich rodinné příslušníky, které přinesly zábavu a poučení pro včelařskou praxi.  

Patronem včelařů je sv. Ambrož, oslovení mezi členy je přítel, protože se k sobě chovali a snad i chovají opravdu přátelsky, ohleduplně a vzájemně si  nezištně pomáhají.

Přibližně od roku 1981 se  včelaři v celé České republice potýkají s nemocí včel nazvanou varroa destructor neboli varroázou. Jedná se o parazita, který při přemnožení je schopen zničit celé včelstvo.  Každým rokem jsou odevzdávány vzorky měli (spadu v úle), aby bylo možné monitorovat výskyt těchto jedinců s následným přeléčením včelstva. Vše bývá provedeno po sezoně, tedy v zimním období. V letošním roce 2015 jsou výsledky velmi dobré, kdy výskyt parazita je nízký.

V současné době je v naší základní organizaci registrováno  21 včelařů s 228 včelstvy v tomto zastoupení:

Těšany               10 včelařů           168 včelstev

Moutnice             8  včelařů            51 včelstev

Nesvačilka           1 včelař                 4 včelstva

Borkovany           2 včelaři                5 včelstev

Pro případné zájemce o členství  v naší organizaci uvádíme jména hlavních členů.

Předsedou je přítel Josef Saifrt. – josef.saifrt@centrum.cz

Zdravotní referent přítel Roman Formánek

Jednatel přítel Rathouzský Miroslav


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti