Těšany

Uzavření manželství

Uzavření manželství

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

 

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Církevní sňatek může být uzavřen po předložení osvědčení, vydaného příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než šest měsíců. Správní poplatek za vydání osvědčení činí 500,- Kč.

 

Obřadní den a hodina

 

Úředně stanovenou dobou pro konání občanských  obřadů je pro Obecní úřad Těšany každá sobota v době od 08.00 do 14.00 hodin, v tuto dobu konání obřadů nepodléhá správnímu poplatku. Pokud se sňatek uskuteční mimo stanovený den a dobu, podléhá správnímu poplatku ve výši 3.000,-Kč.

 

Místo svatebního obřadu

 

Svatební obřady jsou prováděny v obřadní síni budovy Obecního úřadu Těšany, Těšany č.141 .

Snoubenci mohou po dohodě s  matrikou uzavřít manželství mimo obřadní síň, na jiném vhodném místě. I v tomto případě zaplatí snoubenci správní poplatek ve výši 3.000,-Kč.

Obřadní síň:  ilustrační  foto

 

 

 

Občanský sňatek

Snoubenci sepíší na matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno:

Předloží :

 • rodné listy; rodné listy dětí, pokud již snoubenci spolu děti mají
 • občanské průkazy
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství
 • úmrtní list předchozího zemřelého manžela/manželky

Církevní sňatek

Snoubenci vyplní před  matričním úřadem v jehož obvodu dojde k uzavření manželství:

 • dotazník k uzavření manželství
 • žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku

Matriční úřad vydá osvědčení, na jehož základě může být církevní sňatek uzavřen.

Snoubenci předloží :

 • rodné listy; rodné listy dětí, pokud již snoubenci spolu děti mají
 • občanské průkazy
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství
 • úmrtní list předchozího zemřelého manžela/manželky 

Snoubenec, který je cizincem předloží:

 

 • cestovní pas
 • rodný list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s občanem ČR, popř. doklad o státním občanství, potvrzení o bydlišti, o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství
 • úmrtní list zemřelého manžela/manželky
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být starší 7 dnů (netýká se občanů zemí EU)
 • cizozemské matriční doklady opatřené předepsanými ověřeními (všechny předkládané doklady musí být přeloženy úředním překladatelem do českého jazyka)
 • úmrtní list zemřelého manžela/manželky

Uzavření manželství v cizině nebo s cizincem

K uzavření manželství potřebujete vystavit vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem, které vám  vydá matriční úřad podle místa trvalého pobytu na žádost.

Předložíte:

 • občanský průkaz
 • rodný list
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • úmrtní list zemřelého manžela/manželky

Pro použití v nesmluvním státě je nutno opatřit vystavené vysvědčení předepsaným ověřením.

 

Správní poplatky

 • povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 3.000 Kč
 • opis matričního dokladu (duplikát pro použití v tuzemsku i cizině) - 300 Kč
 • uzavření manželství, má-li pouze jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR - 3.000 Kč
 • uzavření manželství, nemají-li oba snoubenci trvalý pobyt na území ČR - 5.000 Kč
 • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem - 500 Kč
 • vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku - 500,- Kč

Průběh svatebního obřadu

 • uvítání snoubenců a svatebních hostů, stručné seznámení s průběhem obřadu
 • vstup rodičů snoubenců a svatebních hostů do obřadní síně
 • vstup snoubenců do obřadní síně (po dohodě je možné, aby nevěstu přivedl do obřadní síně otec nevěsty, v tomto případě ženich vstupuje do obřadní síně společně s rodiči a svatebními hosty)
 • představení snoubenců a svědků svatebního obřadu matrikářkou oddávajícímu
 • projev oddávajícího, souhlasné veřejné prohlášení snoubenců, výměna snubních prstenů, první novomanželský polibek, podpis protokolu o uzavření manželství
 • přání oddávajícího, matrikářky, rodičů a svatebních hostů novomanželům
 • doba trvání svatebního obřadu je asi 20 minut

publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti