Těšany

Platné obecně závazné vyhlášky

OZV č. 2/2023 Požární řád

OZV č. 1/2023 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích

OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství + příloha

Řád veřejného pohřebiště

Změnová obecně závazná vyhláška: veřejné prostranství

OZV č. 3 /2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

OZV č. 1/2019 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Těšany

OZV č. 1. 2009 - o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků...

OZV č.4/2018 - kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

OZV č.3/2018 – kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Tržní řád

OZV č. 1/2013, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci

OZV č. 1/2010, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

OZV č. 4/2011, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti