Těšany

Ověřování

Ověření podpisu (legalizace)

Žadatel předloží listinu, na které má být podpis ověřen, prokáže se občanským průkazem nebo cestovním pasem. Listinu může podepsat předem nebo až před úřednicí a v obou případech se žadatel podepíše do ověřovací knihy. Správní poplatek činí 30,-Kč za jeden podpis. Listiny vydané v cizím jazyce ověřují notáři.

Ověření listiny (vidimace)

Žadatel předloží originál nebo opis listiny, která má být ověřena. Uhradí správní poplatek 50,-Kč za každou započatou stránku.

Neověřují se : občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy a jiné průkazy, směnky,geometrické plány. Listiny vydané v cizím jazyce ověřují notáři.


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti