Těšany

Úmrtí

Úmrtí

Zápis úmrtí se provede na základě listu o prohlídce zemřelého nebo na základě pravomocného rozhodnutí soudu o prohlášení fyzické osoby za mrtvou. List o prohlídce zemřelého je povinen vyhotovit do 3 dnů prohlížející lékař a následně předat matričnímu úřadu dle místa úmrtí. Tento matriční úřad vyhotoví úmrtní list, který buď zašle nebo osobně předá osobě – vypravovateli pohřbu. Pozůstalým doporučujeme obrátit se na pohřební službu, která vám zajistí předání potřebných dokumentů na matriční úřad a poradí, jak postupovat.

Vypravovatel pohřbu odevzdá osobně na matrice nebo prostřednictvím pohřební služby:

  • občanský průkaz zemřelého (popř. cestovní pas zemřelého cizince)
  • matriční doklady (rodný list, oddací list, popř. úmrtní list manžela/manželky)
  • kartičku zdravotní pojišťovny zemřelého

 

Správní poplatky

  • vystavení prvního úmrtního listu je zdarma
  • vystavení duplikátu úmrtního listu – 300,- Kč

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti